Stalka kwadratowa L-250

71,00 zł

Stalowa stalka o przekroju kwadratu do ostrzenia noży. Posiada dwa boki do ostrzenia noży oraz do do wygładzania. Długość grotu 250 mm.  Produkt może się różnić kolorem rękojeści.

Ten produkt nie jest już w magazynie

Dany produkt spełnia ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem(WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października
2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

Materiały wykorzystywane do produkcji są zgodne z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2023/2006
z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów  z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Bezpieczeństwo i obsługa

Produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Podczas używania produktu należy zachować szczególną ostrożność aby uniknąć ran. produkt nie należy poddawać działaniu mikrofal.

Produkt należy umyć i zdezynfekować przed użyciem. Produkt może być myty w zmywarce.

Produkty powiązane